start: Książki    medyczne    Kompendium leczenia bólu

Kompendium leczenia bólu

• Kompendium leczenia bólu


pod redakcją Małgorzaty Malec-Milewskiej i Jarosława Woronia
Format 160x240 mm
Ilość stron 360
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62510-40-5

 

Ból jest zazwyczaj jednym z podstawowych objawów, które nakłaniają pacjenta do wizyty u lekarza, dlatego też znajomość podstawowych procesów związanych z jego powstawaniem, znajomość jego rodzajów oraz sposobów i możliwości leczenia wydaje się jedną z istotniejszych umiejętności każdego lekarza.
Kompendium leczenia bólu obejmuje skondensowaną wiedzę na temat patomechanizmu bólu, umieszczoną w części pierwszej. Część druga zawiera szczegółowe informacje na temat współczesnej farmakoterapii bólu. Leki opisano według podziału na trzy grupy: nieopioidowe, opioidowe oraz wspomagające. Szczególny nacisk położono na leczenie bólu neuropatycznego i bezpieczeństwo farmakoterapii. W części trzeciej opisano najczęściej występujące zespoły bólowe w prostym schemacie: patomechanizm, objawy, różnicowanie i leczenie według zasad medycyny opartej na faktach (EBM). W osobnych podrozdziałach przedstawiono odrębności leczenia bólu u dzieci i u ludzi w wieku podeszłym. W części czwartej – ostatniej opisano wskazania i przeciwwskazania do wykonywania inwazyjnych technik w leczeniu bólu.
Do współautorstwa książki zaproszono wybitnych specjalistów różnych dziedzin medycyny z całej Polski.  Publikacja skierowana jest do lekarzy klinicystów różnych specjalności. Będzie również pomocna studentom medycyny i lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej.