start: Książki    medyczne    Dna moczanowa. Miejsce terapii febuksostatem

Dna moczanowa. Miejsce terapii febuksostatem

• Dna moczanowa.  Miejsce terapii febuksostatem

Bożena Targońska-Stępniak
Format 145x220 mm
Ilość stron 48
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62510-68-9


Dna moczanowa (DM) jest schorzeniem ogólnoustrojowym z zespołem objawów klinicznych i patofizjologicznych wynikających z nadmiaru kwasu moczowego (KM) w organizmie. Klinicznie najczęściej objawia się ostrym zapaleniem stawów wywołanym krystalizacją i fagocytozą moczanu sodu w płynie stawowym oraz zespołem objawów bedących konsekwencją odkładania się kryształów moczanu sodu w tkankach i narządach. Książka porusza tematy od aktualnych danych epidemiologicznych dotyczących dny moczanowej po zagadnienia dotyczące różnic dotyczących stosowania febuksostatu i allopurinolu u chorych z upośledzoną czynnością nerek. Napisana w przejrzystej formie pytań i odpowiedzi pozwala na lepsze usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tego schorzenia.