start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 1/2008

Medycyna Faktów nr 1/2008

PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE
1. Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów w wieku 80 lat lub starszych
Nigel S. Beckett, Ruth Peters, Astrid E. Fletcher i wsp.

2. KOMENTARZ
Danuta Czarnecka, Aleksander Kusiak

3. Badania ACCOMPLISH - kolejny argument za nowoczesną terapią skojarzoną w nadciśnieniu tętniczym
Andrzej Folga, Artur Mamcarz

EBM W PAJĘCZYNIE INTERNETU
Evidence Based Medicine w Internecie
Patryk Krzyżak

STATYSTYKA W EBM I EBM W STATYSTYCE
Zarys analizy statystycznej badania kliniczno-kontrolnego
Walerian Piotrowski

ABC EBM
Evidence Based Medicine - pytania kliniczne stawiane w codziennej praktyce
Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
Rosnąca rola fondaparynuksu w terapii pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski

WSPOMNIENIA ZJAZDOWE
Sprawozdanie z XIX Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego - Toronto 2008
Wojciech Król, Wojciech Braksator, Barbara Juzal

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
Medycyna faktów 1/2008