start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 1/2009

Medycyna Faktów nr 1/2009

PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE
1. Badanie ADVANCE - efekty intensywnego leczenia hipoglikemizującego w cukrzycy typu 2
Małgorzata Szelachowska

2. Iwabradyna - "piękny" lek w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową i dysfunkcją lewej komory? Badanie BEAUTIFUL
Przemysław Trzeciak

3. Czy wolniej znaczy lepiej? - KOMENTARZ
Lech Poloński

4. Skojarzone leczenie hipolipemizujące w stenozie aortalnej jest nieskuteczne. Ale czy bezpieczne? - wyniki badania SEAS
Wojciech Braksator, Barbara Chybowska

5. Estry etylowe wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w niewydolności serca - badanie GISSI-HF
Kamila Adach, Marek Kuch

6. Badanie AIPRI - jak hamować postęp nefropatii niecukrzycowej? 
Robert Małecki


EBM W PAJĘCZYNIE INTERNETU
Jak korzystać z MEDLINE?
Patryk Krzyżak

STATYSTYKA W EBM I EBM W STATYSTYCE
Spróbujmy zrozumieć statystykę
Jolanta Siemińska, Marek Siemiński

ABC EBM
Evidence Based Medicine - pytania o punkty końcowe badań
Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
Czy zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej z użyciem stentów uwalniających leki  (DES) zastąpią CABG w chorobie wielonaczyniowej i zwężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej? Wstępne wyniki badania SYNTAX
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
Katarzyna Sadowska

EBM HOTLINE
Badanie JUPITER - czy obniżać LDL-cholesterol poniżej 60 mg/dl u osób z "prawidłowym" lipidogramem, bez chorób sercowo-naczyniowych?
Krzysztof J. Filipiak

WSPOMNIENIA ZJAZDOWE
Wspomnienia z kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Monachium 2008
Wojciech E. Krzyżanowski

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
Medycyna faktów 1/2009