start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 1/2010
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 1/2010

PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE

1. Badanie CURRENT OASIS 7
Katarzyna E. Gil

2. Badanie Current Oasis 7 - leczenie klopidogrelem może być bardziej efektywne - KOMENTARZ
Robert J. Gil

3. Porównanie efektu hipolipemizującego leczenia skojarzonego ezetymib/simwastatyna 10/20 mg z rosuwastatyną w dawce 10 mg u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego z nieadekwatnie kontrolowaną hipercholesterolemią w trakcie monoterapii statyną - badanie IN-CROSS
Farnier M. , Averna M. Missault L.. Vaverkova H.,Viigimaa M.,Massaad R.,Vanormael K.,Johnson-Levonas A.O,.Brudi P.

4. Zwiększenie skuteczności terapii hipolipemizującej - komentarz do badania IN-CROSS
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

BADANIA Z PERSPEKTYWY CZASU

5. Badanie ERASE - czy każdy pacjent z ostrym zespołem wieńcowym powinien otrzymać statynę? Efekty działania inhibitorów HMG-CoA na blaszkę miażdżycową w ostrym zespole wieńcowym  
Zdzisława Kornacewicz-Jach, Małgorzata Czechowska, Irmina Kossuth

EBM - WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

6. Właściwości antyarytmiczne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3
Jacek Lelakowski

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

7. Nowe spojrzenie na zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z roku 2007 dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym - komentarz (część I)
Jacek Lewandowski, Piotr Jędrusik

8. Benazepril, lek dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
Robert Małecki

FARMAKOTERAPIA - BADANIE KLINICZNE

9. Znaczenie statyn w chirurgii naczyniowej
Izabela Taranta, Piotr Ciostek

10. Kwas acetylosalicylowy - rola w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego i i ch leczeniu
Włodzimierz Gierlak, Marek Kuch

11. Metaboliczne aspekty działania leków beta-adrenolitycznych - część I
Andrzej Światowiec, Marek Kuch

EBM W PAJĘCZYNIE INTERNETU


12. Protokoły komunikacyjne w Internecie
Patryk Krzyżak

ABC EBM 

13. Rodzaje badań klinicznych 
Marcin Grabowski

STATYSTYKA

14. Zarys analizy statystycznej kohortowgo badania propektywnego (longitudynalnego) - część II
Walerian Piotrowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ

15. Aktualizacja wytycznych ACC/AHA dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST oraz przezskórnych interwencjach wieńcowych (2009 STEMI and PCI Focused Updates). Czy wytyczne eutopejskie wymagają aktualizacji? - część I
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI

16.

Katarzyna Sadkowska 

HOTLINE 

17. Badanie ACCORD potwierdza dotychczasowe wskazania do leczenia fibratami w cukrzycy typu2 - komentarz do wyników badania ACCORD
Witold Pikto-Pietkiewicz

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN