start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 1/2011
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 1/2011

PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE

1. Porównanie podwójnej dawki klopidogrelu ze standardową oraz zwiększonej dawki kwasu acetylosalicylowego ze standardową w grupie osób z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych angioplastyce - badanie CURRENT OASIS 7
Katarzyna E. Gil

2. Badanie CURRENT OASIS 7 - u chorych z OZW leczenie klopidogrelem może być bardziej efektywne - Komentarz 
Robert J. Gil

3. Badania PLANET I i PLANET II - Komentarz
Piotr Rozentryt

4. Eplerenon w łagodnej skurczowej niewydolności serca - badanie EMPHASIS-HF
Wioletta Dyrla, Marek Kuch

5. Badanie EMPHASIS-HF - Komentarz
Krzysztof J. Filipiak

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE

6. Rola walsartanu oraz walsartanu z hydrochlorotiazydem w leczeniu nadciśnienia tętniczego 
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

7. Rola białka C-reaktywnego w ocenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 
Anna Hrynewicz-Szymańska, Filip M. Szymański

8. Leki złożone w nadciśnieniu tętniczym - postęp farmakoterapii czy przerost formy nad treścią?
Przegląd w oparciu o dowody EBM
Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, Marek Kuch

OKIEM PRAKTYKA

9. Występowanie udarów mózgu w badaniu ATHENA - analiza post hoc
Wioletta Dyrla

10. Występowanie udarów mózgu w badaniu ATHENA - analiza post hoc - Komentarz
Daniel Płaczkiewicz, Andrzej Kleinrok

11. Analiza występowania udarów u chorych uczestniczących w badaniu ATHENA
Rafał Dąbrowski

EBM - WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

12. Olanzapina w formie tabletek rozpuszczających się w jamie ustnej: nowe możliwości terapeutyczne
Bartosz Łoza

13. Przewlekła niecukrzycowa choroba nerek - możliwości prewencji i leczenia na podstawie wyników badania AIPRI
Radosław Grabysa

ABC EBM

14. Ethics - based medicine, czyli o etyce badań klinicznych - część 2
Andrzej Cacko

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ 

15. Rewaskularyzacja wieńcowa Anno Domini 2010 - na podstawie Guidelines on myocardial revascularization of ESC i EACTS. Część II. Angioplastyka wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
Katarzyna Sadowska

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN