start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 1/2012
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 1/2012

1. Ojos del Salado 2012 MedExpedition

WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

2. Pioglitazon - aktualna ocena skuteczności i bezpieczeństwa w terapii cukrzycy typu 2
Maciej Pawłowski, Leszek Czupryniak

BADANIA KLINICZNE Z PERSPEKTYWY CZASU

3. Czy można zmniejszyć śmiertelność związaną z nadciśnieniem tętniczym?
Juliusz Rawdanowicz, Marek Kuch

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE

4. Diuretyki pętlowe - torasemid
Wioletta Dyrla, Marek Kuch

PRZYPADKI KLINICZNE

5. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą chorobą nerek

6. Niesystematyczna terapia moczopędna - zaostrzenie niewydolności serca

7. Niewydolność serca oporna na leczenie moczopędne
Wioletta Dyrla, Marek Kuch

8. Kontrowersje w dziedzinie kardiologii, nefrologii i diabetologii
Teresa Komorniczak

9. Amlodipina - idealny lek w terapii skojarzonej w nadciśnieniu tętniczym
Danuta Czarnecka, Agnieszka Bednarek

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

10. Co nowego w nowych standardach Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczących postępowania w nadciśnieniu?
Piotr Jędrusik, Jacek Lewandowski

PRZYPADKI OPARTE NA EBM

11. Optymalna terpia farmakologiczna - jak powinna wyglądać?
Marek Kuch

PRZYPADKI KLINICZNE

12. Pozytywny efekt leczenia metabolicznego pacjenta z dławicą piersiową po ostrym zespole wieńcowym 
Adam Ostrzycki

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ

13. Przerwa w terapii metforminą u pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym - czy mamy jednoznaczne dowody EBM na takie postępowanie?
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

14. EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
Oprac.: Katarzyna Sadkowska-Szmit
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN