start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 1/2013
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 1/2013

1. Ojos del Salado 2012 MedExpedition - Wyżej niż marzenia, dalej niż nauka...

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

2. Co nowego w aktualnych standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zastawkowych wad serca?
Agnieszka Petrykowska, Marek Kuch

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE

3. Zofenopril - unikalny inhibitor konwertazy?
Jacek Lewandowski

4. Wielokierunkowe działanie winpocetyny i korzyści z tym związane w świetle badań eksperymentalnych i klinicznych
Małgorzata Zaremba, Marek Postula

PRZYPADKI KLINICZNE OPARTE NA EBM

5. Łagodny ból dwóch małych stawów rąk nie zapowiadał poważnych konsekwencji.
Opis przypadku

Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

6. Ból pleców młodego mężczyzny - częsta dolegliwość, wymagająca nierutynowego postępowania
Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

7. Niewydolność serca - jak jeszcze możemy zintensyfikować farmakoterapię?
Marta Domańska, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska

8. Walsartan w codziennej praktyce klinicznej - o czym trzeba pamiętać?
Filip M. Szymański

WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

9. Najbliższa przyszłość terapii hipotensyjnej - czy leki złożone?
Justyna Wilczko, Jacek Lewandowski

10. Komentarz: Aceklofenak - działanie chondroprotekcyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawów
Robert Rupiński

ABC EBM
11. Dobra Praktyka Kliniczna w eksperymentach medycznych - część 1
Andrzej Cacko

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI

12 Katarzyna Sadkowska-Smit

13. Pytania testowe
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN