start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 1/2016
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 1/2016

PRACE ORYGINALNE
1. Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i diuretyków w leczeniu hipotensyjnym w praktyce polskich lekarzy - raport końcowy z badania ankietowego ALMONDS
Krzysztof J. Filipiak, Aleksandra Gąsecka, Marcin Lewandowski, Anna E. Płatek, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Andrzje Tykarski

2. Zastosowanie preparatu zlożonego bisoprololu i amlodipiny w leczeniu nadciśnienia tętniczego - wyniki badania kohortowego przeprowadzonego u ponad 10 000 pacjentów
Agnieszka Skrzek, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Danuta Czarnecka

3. Komentarz
Danuta Czarnecka

WYBÓR LEKU W PRAKTYCE KLINICZNEJ
4. Why do the latest guidelines on the treatment of hypertension (PTNT 2015) indicate that telmisartan, as an exception among ARBs, should be the drug of choice in patients with hypertension and multiple cardiovascular risk factors
Marek Chmielewski, Marek Kuch

5. Dlaczego warto stosować telmisartan u pacjenta, który ma poranne skoki ciśnienia tętniczego?
Marek Chmielewski, Marek Kuch

6. Can we discontinue statin treatment in post-ACS patients with LDL cholesterol of 70 mg/dl
Maciej Janiszewski, Marek Kuch

7. Zastosowanie desloratadyny w monoterapii i w terapii łączonej w leczeniu alergicznego nieżytu nosa
Rafał Sokołowski

8. Zastosowanie sulodeksydu w przedłużonej profilaktyce przeciwzakrzepowej po zabiegach ortopedycznych
Marek Synder

9. 6 profili klinicznych pacjentów, u których warto rozważyć zastosowanie ramiprilu
Marcin Barylski

10. 8 reasons for using ambroxol in respiratory treatment
Rafał Pawliczak

11. Znaczenie indapamidu w monoterapii nadciśnienia tętniczego
Paweł Wyleżoł, Marta Solarska, Justyna Pordzik, Marek Postuła

12. Wpływ wybranych leków stosowanych w farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego na czynność przewodu pokarmowego
Paweł Krząścik

PRZYPADKI KLINICZNE

13. Zastosowanie doustnej tabletki antykoncepcyjnej zawierającej gestoden i etynyloestradiol - opis przypadku
Andrzej Nowakowski

14. Doustna tabletka antykoncepcyjna zawierająca drospirenon - opis przypadków
Jacek Tomaszewski

ELEKTROKARDIOGRAFIA

15. Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS - migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków czy częstoskurcz przedsionkowy?
Jacek Sawicki, Marcin Konopka, Marcin Modzelewski

HEMODYNAMIKA

16. Stabilna choroba wieńcowa - komu zaproponować diagnostykę inwazyjną?
Karol Wrzosek

 

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN