start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 1/2019
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 1/2019

NOWE STANDARDY MEDYCZNE
1. Dane medyczne jako dane osobowe i zasady ich przetwarzania
Tomasz Osiej

EBM - WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE
2. Praktyczne zastosowanie wystandaryzowanego ekstraktu z pomidorów - stan wiedzy na rok 2019
Agnieszka Sosnowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

3. Sambucus nigra L. - przegląd badań naukowych
Bartosz J. Sapilak

4. Antywirusowe działanie ambroksolu - komentarz do badań
Rafał Pawliczak

PRZYPADKI KLINICZNE OPARTE NA EBM
5. Profile pacjentów, u których warto stosować insuliny ludzkie - część II
Profil 1. Intensyfikacja terapiii z użyciem mieszanek insulinowych u pacjenta w wieku podeszłym z niewyrównaną cukrzycą typu 2
Profil 2. Pacjent rozpoczynający insulinoterapię od mieszanek
Grzegorz Dzida, Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk

6. Miejsce lamotryginy w leczeniu padaczki - opis przypadków
Magdalena Kowalska

7. Zastosowanie gabapentyny w leczeniu bólu neuropatycznego - opis przypadków
Marta Anna Durka-Kęsy

ELEKTROKARDIOGRAFIA
8. Zawał serca w EKG - jak rozpoznać podłoże niedokrwienne zmian odcinka ST
Monika Bargieł, Jacek Sawicki, Kamila Szymańska

WYBÓR LEKU W PRAKTYCE KLINICZNEJ
9. 10 faktów o ezetymibie
Marcin Barylski

10. 10 faktów na temat pantoprazolu
Magdalena Szczypek, Piotr Gietka

11. Powody, dla których warto zastosować metforminę o przedłużonym uwalnianiu (XR)
Aleksandra Szymborska-Kajanek, Marta Wróbel, Dominika Rokicka, Krzysztof Strojek

12. 10 powodów, dla których warto stosować połączenie ramiprylu z amlodypiną w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

13. Olanzapina, aripiprazol, amisulpryd i kwetiapina - powody zastosowania w terapii schizofrenii
Tomasz Szafrański
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN