start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 2/2010
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 2/2010

PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE

1. Efekty zastosowania skojarzonej terapii hipolipemizującej u chorych z cukrzycą typu 2 (ramię lipidowe badania ACCORD)
Wioletta Dyrla

2. Zastosowanie kombinacji amlodypiny i benazeprilu a przewlekła choroba nerek w świetle wyników badania ACOMPLISH
Agnieszka Wsół

BADANIA KLINICZNE Z PERSPEKTYWY CZASU

3. Blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron a zawał serca - które leki w świetle EBM umożliwiają najskuteczniejszą prewencję?
Agnieszka Wsół, Marek Kuch

4. Metaboliczne aspekty działania leków beta-adrenolitycznych - (część II)
Andrzej Światowiec, Marek Kuch

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

5. Nowe spojrzenie na zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w 2007 roku dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym - (cześć II) - KOMENTARZ
Jacek Lewandowski, Piotr Jędrusik

FARMAKOTERAPIA BADANIA KLINICZNE

6. Dronedaron - nowy, dobry amiodaron?
Agnieszka Liberska, Michał Mazurek, Zbigniew Kalarus

7. Prasugrel - co wiemy w roku 2010?
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski

ABC EBM 

8. Istotność statystyczna a istotność kliniczna
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ

9. Aktualizacja wytycznych ACC/AHA dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST oraz przezskórnych interwencjach wieńcowych (2009 STEMI and PCI Focused Updates)Czy wytyczne europejskie wymagają aktualizacji? - cz.II
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
10.
Katarzyna Sadkowska

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
Medycyna Faktów 2/2010