start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 2/2012
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 2/2012

1. Ojos del Salado 2012 MedExpedition
Patryk Krzyżak

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE
2. Ramipril - miejsce leku we współczesnej terapii nadciśnienia tętniczego
Andrzej Cacko

3. Komentarz: Evidence-based medicine dla ramiprilu
Marcin Grabowski

4. Chlortalidon - zapomniany diuretyk o wielkich możliwościach?
Jacek Lewandowski

WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE
5. Wybór terapii farmakologicznej w bólu przewlekłym
Agnieszka Sękowska, Małgorzata Malec-Milewska

6. Wprowadzenie: Preparaty złożone - przyszłość terapii nadciśnienia tętniczego?
Marek Kuch

7. Nadciśnienie tętnicze-skuteczna terapia preparatami wielolekowymi
Juliusz Rawdanowicz

BADANIA KLINICZNE Z PERSPEKTYWY CZASU

8. Wpływ rosuwastatyny na przebieg miażdżycy tętnic w świetle badań klinicznych
Wioletta Dyrla

NOWE STANDARDY MEDYCZNE
9. Terapia przeciwzakrzepowa i profilaktyka zakrzepicy - kluczowe zagadnienia 9. edycji wytycznych American College of Chest Physicians (Evidence-Based Clinical Practice Guidelines)
Anna Adamska-Wełnicka, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

10. Komentarz: Medycyna faktów a standardy i wytyczne w medycynie
Tomasz Pasierski

ABC EBM
11. Rozszerzona metoda oceny zaleceń na przykładzie standardów prewencji sercowo-naczyniowej według ESC z 2012 r.
Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
12. Przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka jako nowa metoda ograniczania ryzyka udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
13. Oprac.:Katarzyna Sadkowska-Szmit

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN