start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 2/2015
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 2/2015

PRZYPADKI KLINICZNE
1. Toramsemid - planowanie aktywności poza domem
Wioletta Dyrla. Marek Kuch

2. Pacjent z niewydolnością serca kilkukrotnie hospitalizowany w krótkim czasie
Paweł Balsam

3. Komentarz
Marcin Grabowski

4. Pacjent leczony ambulatoryjnie z objawami niewydolności serca i wywiadem hospitalizacji z powodu niewydolności serca
Paweł Balsam

5. Komentarz
Marcin Grabowski

WYBÓR LEKU W PRAKTYCE KLINICZNEJ
6. 4 powody, dla których warto stosować metmorfinę
Krzysztof Łabuzek, Bogusław Okopie

7. 11 powodów, dla których warto stosować spironolakton - przegląd doniesień naukowych
Piotr Jędrusik

8. 6 powodów, dla których warto wybrać indapamid w terapii nadciśnienia tętniczego
Marta Domańska, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska

9. 7 powodów, dla których warto stosować trimebutynę
Adam Soszka

10. 10 powodów, dla których warto stosować akarbozę
Wiesława B. Duda-Król

11. 9 powodów, dla których warto stosować flukonazol w leczeniu grzybic powierzchownych
Alicja Romaszkiewicz, Roman Nowicki

12. 10 powodów, dla których warto stosować ramipiril
Marcin Barylski

FARMAKOTERAPIA - NOWE BADANIA KLINICZNE
13. Desloratadyna - lek skuteczny, lek bezpieczny
Rafał Pawliczak

14. Esomeprazol - skuteczna ochrona przewodu pokarmowego  w trakcie leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
Tomasz Wocial

15. Wytyczne PTNT 2015 jako najnowszy dokument dotyczący diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego. Miejsce nowych molekuł hipotensyjnych na przykładzie zofenoprilu
Anna E. Płatek, Filip M. Szymański

WSPOMNIENIA Z KONGRESÓW, ZJAZDÓW, KONFERENCJI
16. Od rozpoznania migotania przedsionków do optymalizacji postępowania - sprawozdanie z konferencji "Arythmix"
Beata Wożakowska-Kapłon, Iwona Gorczyca-Michta
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN