start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 3/2009

Medycyna Faktów nr 3/2009

PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE

1. Klopidogrel w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym u chorych z migotaniem przedsionków - badanie ACTIVE-A
Kamila Adach

2. KOMENTARZ
Piotr Pruszczyk

3. Skojarzone leczenie hipolipemizujące przy użyciu ezetymibu i statyny - co wiemy w roku 2009?
Barbara Chybowska, Artur Mamcarz

4. Korzystne działanie statyn u chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym - wnioski z badań ARMYDA-ACS i ARMYDA-RECAPTURE
Marcin Modzelewski

5. KOMENTARZ
Janina Stępińska

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

6. Wytyczne leczenia cukrzycy 2009 - interpretacja nowych zaleceń 
Edyta Simońska-Cichocka, Janusz Gumprecht

7. Konsensus Grupy Roboczej
powołanej przez konsultantów krajowych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, gastroenterologii i kardiologii w sprawie zasad prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z przewodu pokarmowego w trakcie leczenia przeciwpłytkowego
Jacek Imiela, Grzegorz Opolski, Grażyna Rydzewska, Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Robert Małecki, Krzysztof J. Filipiak

8. Polski konsensus kardio-interno-gastroenterologiczny - co zmieniło się od maja 2009 roku? - KOMENTARZ
Krzysztof J. Filipiak

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE

9. Trimetazydyna w terapii pacjentów z chorobą niedokrwienną i niewydolnością serca - przegląd badań klinicznych
Stanisław Kowalewski, Artur Mamcarz

10. Benazepril - lek z wyboru w przewlekłej chorobie nerek?
Tomasz Stompór

EBM W PAJĘCZYNIE INTERNETU

11. Medyczne Listy Dyskusyjne
Patryk Krzyżak

ABC EBM

12. Jak wyniki badań klinicznych wpływają na aktualizację wskazań i zaleceń?
Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ

13. Wczesne czy opóźnione leczenie inwazyjne u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia ST? Badanie TIMACS
Karol Wrzosek, Marek Chmielewski

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI

14. STAR (Stent placement and blood pressure and lipid-lowering for the prevention of progression of renal dysfunction caused by Atherosclerotic ostial stenosis of the Renal Artery)

HOTLINE 

15. Co nowego w nadciśnieniu tętniczym?
Danuta Czarnecka, Piotr Kusak

WSPOMNIENIA ZJAZDOWE

16. Lista "Top-10" - najważniejszych osiągnięć naukowych w kardiologii w roku 2008 według American Heart Association 
Karolina Kupczyńska, Michał Plewka

 
oprac. Katarzyna Sadowska

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
Medycyna Faktów 3/2009