start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 3/2010
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 3/2010

PRZEŁOMOWE BADANIE KLINICZNE

1. Porównanie skuteczności kombinacji ezetymibu/simwastatyny, atorwastatyny oraz rosuwastatyny w osiąganiu docelowych stężeń cholesterolu wg Joint British Societies (JBS-2) - badanie UK General Practice (IN-PRACTICE)

Agnieszka Wsół, Artur Mamcarz

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

2. Zalecenia klliniczne Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2010 - ewolucja czy rewolucja?
Leszek Czupryniak

3. Farmakologiczna strategia redukcji ryzyka okołooperacyjnego
Barbara Chybowska, Wojciech Braksator, Marek Kuch

FARMAKOTERAPIA BADANIA KLINICZNE

4. Esmolol - czy potrzebny jest krótko działający beta-bloker?
Marek Kuch, Andrzej Światowiec, Agnieszka Wsół

5. Rosurwastatyna i jej miejsce we współczesnej farmakoterapii kardiologicznej
Marcin Wełnicki, Andrzej Folga, Artur Mamcarz

EBM - WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

6. Skojarzona terapia nadciśnienia tętniczego - jakie leki połączyć dla maksymalizacji efektu nefroprotekcyjnego?
- komentarz do badania ACCOMPLISH
Tomasz Stompór, Maria Napora, Artur Olszewski

ABC EBM

7. EBM w codziennej praktyce klinicznej
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ

8. Kalkulator SYNTAX Score - co to jest i jak posługiwać się nim w praktyce?
Karol Wrzosek

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI

Katarzyna Sadkowska

WSPOMNIENIA ZJAZDOWE

"Globalna kardiologia" - impresje ze Światowego Kongresu Kardiologicznego, Pekin 16-19.06.2010
Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN