start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 3/2011
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 3/2011

EBM - PRACE ORYGINALNE

1. Ocena skuteczności leczenia dyslipidemii w Polsce - wyniki badania OSLO-Pol
Krzysztof J. Filipiak, Filip M. Szymański, Andrzej Steciwko, Grzegorz Opolski

BADANIA KLINICZNE Z PERSPEKTYWY CZASU

2. Prewencja i leczenie nefropatii cukrzycowej w świetle wyników programu PRIME
Marcin Modzelewski

3. Irbesartan - bohater badań PRIME, czyli o sukcesie "nieskonsumowanym" - Komentarz
Krzysztof J. Filipiak

4. Iwabradyna zmniejsza ryzyko zgonu i hospitalizacji w przewlekłej niewydolności serca. Badanie SHIFT
Oprac. Agnieszka Wsół, Witold Pikto-Pietkiewicz

5. Pacjent po zawale serca z niedostatecznie kontrolowanym spoczynkowym tętnem - Przypadki kliniczne
Marcin Grabowski

EBM - WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJ, OPINIE

6. Przydatność pomiaru stężenia adiponektyny w populacji pediatrycznej
Małgorzata Mirecka, Maciej A. Karolczak

7. Rola receptorów Beta3-adrenergicznych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych
Agnieszka Wsół, Andrzej Światowiec, Marek Kuch

8. Dlaczego kardiolog powinien się szczepić? List do lekarzy
Andrzej Ciszewski

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

9. Farmakoterapia zaburzeń lipidowych u pacjentów z cukrzycą - punkt widzenia kardiologa 
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

10. Zalecenia ADA i PTD - postępwanie w dyslipidemii - oczami diabetologa
Janusz Gumprecht

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE
11. Ochrona wielonarządowa jako efekt hamowania konwertazy angiotensyny benazeprilem
Radosław Grabysa

EBM W PAJĘCZYM INTERNECIE
12. 20 lat minęło, czyli krótka historia Internetu w Polsce
Patryk Krzyżak

ABC EBM
13. Źródło aktualnej wiedzy medycznej - czyli co robić,żeby być na czasie?
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
14. Wytyczne ESC dotyczące postępowania z pacjentami z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST - część 1
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
15. oprac.: Katarzyna Sadowska

WSPOMNIENIA ZJAZDOWE
16. Wspomnienia z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Paryż 2011
Wojciech E. Krzyżanowski

HOTLINE
17. Omówienie wytycznych dyslipidemii - co nowego w roku 2011?
Łukasz Kołtowski

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN