start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 3/2012
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 3/2012

1. Ojos del Salado 2012 MedExpedition - Laguna Verde - pierwsze nurkowania
Patryk Krzyżak

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE
2. Does concomitant aspirin use reduces effectiveness of angiotensin - converting - enzyme inhibitors after myocardial infarction?
Wioletta Dyrla, Agnieszka Wsół, Marek Kuch

3. Czy kwas acetylosalicylowy rzeczywiście obniża skuteczność inhibitorów ACE po zawale serca?
Wioletta Dyrla, Agnieszka Wsół, Marek Kuch

4. Aceklofenak - dlaczego warto wypróbować w chorobie zwyrodnieniowej stawów?
Robert Rupiński

5. Sterole roślinne w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego 
Jowita Szeligowska, Artur Mamcarz

PRZYPADKI KLINICZNE OPARTE NA EBM
6. Trimetazydyna jako leczenie uzupełniające u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i przewlekłą niewydolnością serca
Andrzej Cacko

7. Komentarz: Leczenie stabilnej choroby wieńcowej - jakie mamy wytyczne?
Marcin Grabowski

WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE
8. Nowe doustne antykoagulanty w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - komentarz do nowych standardów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących migotania przedsionków (A.D. 2012) 
Piotr Pruszyk 

ABC EBM
9. Nowe standardy ESC 2012 - jaką mamy wiedzę?
Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
10. Przezskórna denerwacja tętnic nerkowych - nowe perspektywy w leczeniu nadciśnienia tętniczego opornego
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

EBM-PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
Oprac. Katarzyna Sadkowska-Smit

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN