start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 3/2017
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 3/2017

STANDARDY MEDYCZNE
1. Stanowisko interdyscyplinarnego zespołu ekspertów dotyczące leczenia pacjentów z nadciśnieniem i współistniejącymi zaburzeniami funkcji poznawczych w codziennej praktyce lekarskiej
Artur Mamcarz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Mirowska-Guzel, Agnieszka Piechal, Agata Szulc, Andrzej Tykarski, Krystyna Widecka

WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE
2. Kandesartan - najsilniejszy bloker receptora AT
Marcin Grabowski, Łukasz Januszkiewicz

3. Glikazyd MR. Spojrzenie wielodyscyplinarne
Krzysztof Strojek, Bogusław Okopień, Łukasz Bułdak, Robert Małecki

4. Punkt widzenia specjalistów na temat nebiwololu
Marcin Grabowski, Aleksander Prejbisz

5. Dlaczego pacjenci rezygnują z terapii dermatologicznej?
Przemysław Pacan, Jacek Szepietowski

6. Leczenie psychiatryczne i wsparcie psychologiczne pacjentów dermatologicznych
Przemysław Pacan, Jacek Szepietowski

7. Wpływ przewlekłych dermatoz na otoczenie pacjenta
Przemyslaw Pacan, Jacek Szepietowski

8. Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów onkologicznych leczonych z powodu niedokrwistości - praktyczne aspekty leczenia niedokrwistości w onkologii
Piotr Tokajuk

9. Skuteczność i bezpieczeństwo działania propafenonu - punkt widzenia ekspertów
Agnieszka Barbara Wsół, Bartosz J. Sapilak, Marek Kuch

10. Niedrożność nosa a funkcje seksualne
Rafał Pawliczak, Alicja Długołęcka

11. Dlaczego suplementacja witaminą D jest konieczna u kobiet 50+?
Bartosz J. Sapilak, Witold Tłustochowicz, Marek Braszkiewicz

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE
12. Miejsce preparatów złożonych zawierających perindopril i indapamid w leczeniu nadciśnienia tętniczego - punkt widzenia hipertensjologa, diabetologa i kardiologa
Filip M. Szymański, Aleksander Prejbisz, Grzegorz Dzida

13. Wybór sposobu leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjenta z towarzyszącymi czynnikami ryzyka i zespołem metabolicznym
Anna E. Platek, Filip M. Szymański

14. Desloratadyna - współczesny lek przeciwhistaminowy
Edyta Krzych-Fałta, Bolesław Samoliński

15. Acemetacyna - skuteczność i bezpieczeństwo w praktyce klinicznej
Marek Postuła, Tomasz Berkowicz

16. Feksofenadyna - skuteczny i bezpieczny lek w alergicznym nieżycie nosa oraz pokrzywce
Adam J. Sybilski

17. Cilostazol vs pentoksyfilina w leczeniu chorych z chromaniem przestankowym
Andrzej Wojtak, Tomasz Zubilewicz

WYBÓR LEKU W PRAKTYCE KLINICZNEJ
18. 10 powodów, dla których warto stosować ramipril
Marcin Wełnicki

PRZYPADKI KLINICZNE OPARTE NA EBM

19. Dlaczego warto stosować nebiwolol w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego? - prezentacja przypadku klinicznego
Agnieszka Barbara Wsół, Marek Kuch

20. Profile pacjentów, u których warto stosować preparaty immunomodulujące pochodzenia bakteryjnego w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych
Karina Jahnz-Różyk, Joanna Zarzycka

ELEKTROKARDIOGRAFIA
21. Zatokowe wędrowanie rozrusznika
Justyna Nowak, Jacek Sawicki


Cena w prenumeracie: 80.00 PLN