start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 4/2010
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 4/2010

PRZEŁOMOWE BADANIE KLINICZNE

1. Porównanie nefroprotekcyjnego działania atorwastatyny i resuwastatyny - wyniki badania PLANET i badania PLANET II
Juliusz Rawdanowicz, Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Magdalena Rostek

BADANIA Z PERSPEKTYWY CZASU

2. Badanie ASTEROID - wpływ rosuwastatyny na obojętność blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych - ocena przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej
Małgorzata Wojciechowska

3. Badanie ASTEROID. Dlaczego ważne? Dlaczego wracać do niego po 5 latach?

4. Badania CIBIS z perspektywy czasu - co wniosły do leczenia niewydolności serca?
Agnieszka Wsół, Andrzej Światowiec, Marek Kuch

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

5. Nowe standardy dotyczące CRT w niewydolności serca NYHA I-II
Ewa Jędrzejczyk-Patej, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Zbigniew Kalarus

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE

6. Podwyższone ciśnienie skurczowe - wyjątkowo ważny wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego
Krystyna Widecka

EBM - WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

7. Czy mamy wreszcie dowody kliniczne na skuteczność interwencji farmakologicznej w zakresie lipoprotein HDL? - komentarz do badania ARBITER 6 HALTS
Witold Pikto-Pietkiewicz

8. co osiągnięto w badaniu ACCOMPLISH?
Robert Małecki

9. Rola statyn w zapobieganiu chorobie Alzheimera i jej leczeniu
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

ABC EBM 

10. Ethics-based medicine, czyli o etyce w badaniach klinicznych - część 1
Andrzej Cacko

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ 

11. Rewaskularyzacja wieńcowa Anno Domini 2010 -na podstawie "Guidelines on myocardial revascularization of ESC i EACTS". Część I - angioplastyka wieńcowa w stabilnej chorobie wieńcowej
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski

12. EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
Katarzyna Sadkowska

WSPOMNIENIA ZJAZDOWE
Wspomnienia z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sztokholm 2010
Wojciech E. Krzyżanowski

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN