start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 4/2011
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 4/2011

PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE

1. Ocena skuteczności cytyzyny w leczeniu uzależnienia od tytoniu -badania kliniczne, próba z placebo
oprac.: Maciej Śmietanowski

2. Czy wprowadzenie na rynki światowe taniego i skutecznego leku roślinnego stanie się przełomem w leczeniu z palenia tytoniu? Komentarz
Witold Zatoński, Magdalena Cedzyńska

3. Riwaroksaban versus warfaryna w niezastawkowym migotaniu przedsionków - wyniki badania ROCKET AF
oprac.: Agnieszka Wsół

4. Riwaroksaban - nowe możliwości leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków. Komentarz
Mariola Szulik, Zbigniew Kalarus

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

5. Algorytm postępowania w leczeniu skojarzonym zaburzeń lipidowych na podstawie zaleceń ADA i PTD - spojrzenie diabetologa. Komentarz
Edyta Cichocka, Janusz Gumprecht

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE

6. Leki beta-adrenolityczne - czy możemy mówić o "efekcie klasy"?
Andrzej Światowiec, Agnieszka Wsół, Marek Kuch

7. Miejsce antagonistów receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego
Maciej Barylski

PRZYPADKI KLINICZNE OPARTE NA EBM

8. 52-letni mężczyzna z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca, nawracającymi dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej i upośledzoną tolerancją wysiłku

   67-letni mężczyzna z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca i nasiloną niewydolnością serca
Marcin Barylski

WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

9. Zastosowanie leczenia skojarzonego złożonegoz telmisartanu i hydrochlorotiazydu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 
Kjeldsen S.E. , Schmieder R.E., Unger T.,Mancia G.

10. Pozycja benazeprilu w nowoczesnej terapii nadciśnienia tętniczego
Radosław Grabysa

ABC EBM


11. Czy jest jeszcze miejsce na rejestry kliniczne w dzisiejszym świecie EBM?
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ 

12. Wytyczne ESC dotyczące postępowania z pacjentami z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Część 2
Marek Chmielewska, Maciej Janiszewski

EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
Oprac. Katarzyna Sadkowska

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN