start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 4/2012
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 4/2012

1. Ojos del Salado 2012 MedExpedition - Wyżej niż marzenia, dalej niż nauka...
Patryk Krzyżak, Zbyszek Popienia

BADANIA KLINICZNE Z PERSPEKTYWY CZASU
2. Korzyści ze stosowania lisinoprilu w chorobach układu sercowo-naczyniowego i chorobach nerek. Czego się spodziewać po badaniu HALT-PKD?
Anna Tomaszuk-Kazberuk, Jolanta Małyszko

EBM - WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE
3. Wpływ aceklofenaku na chrząstkę stawową na tle wpływu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Robert Rupiński

4. Inozyny pranobeks w leczeniu zakażenia wirusem opryszczki typu 1 i 2
Łukasz Matusiak

NOWE STANDARDY MEDYCZNE
5. Co nowego w tegorocznych standardach niewydolności serca ESC 2012 - eplerenon
Marcin Konopka, Marek Kuch

6. Próba pozycjonowania trzech leków hipotensyjnych: ramiprilu, telmisartanu i walsartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego w zależności od ciśnienia tętniczego i ryzyka sercowo-naczyniowego
Marcin Grabowski

7. Komentarz: Dylematy lekarza praktyka: ramipril, telmisartan, walsartan - co, kiedy i kogo wybierać?
Krzysztof J. Filipiak

PRZYPADKI KLINICZNE OPARTE NA EBM
8. Trimetazydyna jako leczenie uzupełniające - pacjent z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą typu 2
Andrzej Cacko

FARMAKOTERAPIA - BADANIA KLINICZNE
9. Torasemid na tle innych leków moczopędnych
Robert Małecki

PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE
10. Zastosowanie iwabradyny w terapii przewlekłej niewydolności serca
Marcin Wełnicki, Anna Adamska-Wełnicka, Artur Mamcarz

ABC EBM
11. Specyfika badań klinicznych z zastosowaniem urządzeń do elektroterapii niewydolności serca
Marcin Grabowski

EBM W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
12. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) - miejsce we współczesnej terapii chorych z ostrym zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski

13. EBM - PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI
Katarzyna Sadkowska-Smit

WSPOMNIENIA ZJAZDOWE
14. Wspomnienia z kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Monachium 2012
Wojciech E. Krzyżanowski


Cena w prenumeracie: 80.00 PLN