start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 4/2013
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 4/2013

EBM-WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

1. Obniżenie śmiertelności w niewydolności serca przez skuteczną redukcję częstości prachy serca - rola iwabradyny
Kamil Wikło, Jarosław D. Kasprzak

2. Lisinopril jako skuteczny i bezpieczny lek hipotensyjny - punkt widzenia kardiologa
Filip M. Szymański

3. Terapia skojarzona nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem lisinoprilu u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą - punkt widzenia diabetologa
Wieslawa Barbara Duda-Król, Marcin Wełnicki

4. Stosowanie produktów poza ChPL jako działanie dopuszczalne w świetle prawa
Justyna Zajdel

NOWE STANDARDY MEDYCZNE

5. Standardy PTG dotyczące podawania progresteronu w ciąży  zagrożonej porodem przedwczesnym
Anita Błażejewska

FARMAKOTERAPIA - NOWE BADANIA KLINICZNE

6. Lerkanidypina - wyjątkowy oryginalny lek hipotensyjny
Małgorzata Waszkiewicz, Jacek Lewandowski

7. Korzyści ze stosowania winpocetyny w codziennej praktyce - znane wskazania i nowe perspektywy terapii
Zyta Banecka-Majkutewicz

8. Nimesulid w terapii bólu ostrego i przewlekłego
Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Romuald Dębski, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Leszek Romanowski, Piotr Wiland, Witold Lukas, Małgorzata Malec-Milewska

PRZYPADKI KLICZNE OPARTE NA EBM

9. Nebiwolol - nowoczesny ß-adrenolityk stosowany w wybranych przypadkach klinicznych
Juliusz Rawdanowicz

10. Zastosowanie zofenoprilu w terapii nadciśnieni tętniczego i u pacjenta ze świeżym zawałem serca
Paweł Balsam

11. Zastosowanie zofenoprilu w terapii nadciśnienia tętniczego i u pacjenta ze świeżym zawałem serca - komentarz
Marcin Grabowski

EBM-PRZEGLĄD AKTUALNYCH PUBLIKACJI

Katarzyna Sadowska-Smit
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN