start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 4/2014
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 4/2014

PRZYPADKI KLINICZNE

1. Torasemid - przypadek kliniczny. Niewydolność serca oporna na leczenie moczopędne

Wioletta Dyrla, Marek Kuch

2. Przypadki kliniczne w nadciśnieniu tętniczymi i łagodnym rozroście gruczołu krokowego.
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

WYBÓR LEKU W PRAKTYCE KLINICZNEJ

3. Osiem powodów, dla których warto stosować tamsulosynę w leczeniu łagodnego rozrostu stercza u pacjenta z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

4. Siedem powodów, aby stosować lerkanidypinę w terapii nadciśnienia tętniczego
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

5. Dwanaście powodów, dla których warto stosować amlodypinę
Marcin Barylski

6. Dziesięć powodów, dla których warto wybrać bilastynę
Piotr Rapiejko

EBM - WĄTPLIWOŚCI, KONTROWERSJE, OPINIE

6. Leki odtwórcze a oryginalne
Tomasz Drewa, Przemysław Adamczyk

7. Rola winpocetyny w zapobieganiu zaburzeniom funkcji poznawczych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Marcin Barylski, Anita Rosołowska

FARMAKOTERAPIA - NOWE BADANIA KLINICZNE

8. Dlaczego warto stosować terapię skojarzoną zawierającą bisoprolol i amlodipinę w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w młodym i średnim wieku, z przyspieszoną akcją serca, w tym pacjentek w wieku rozrodczym?
Wioletta Dyrla

9. Ketoprofen -dobry przyjaciel reumatologa

Robert Rupiński

10. Komentarz: Zagrożenie sercowo-naczyniowe u pacjentów z RZS leczonych NLPZ
Artur Mamcarz

11. Wyniki badań klinicznych firmy KRKA dotyczących zastosowania olanzapiny w leczeniu schizofrenii i zaburzeń dwubiegunowych
Sławomir Murawiec

12. Pozahioptensyjne właściwości zofenoprilu - efekt grupy sulhydrylowej
Marek Postuła, Dariusz Kosior

13. Wazodylatacyjne ß-adrenolityki w leczeniu nadciśnienia tętniczego - przykład nebiwololu
Paweł Balsam, Marcin Grabowski

14. Rola escitalopramu w terapii zaburzeń afektywnych i lękowych w praktyce lekarza pierwszego kontaktu
Maja Polikowska

15. Lerkanidipina - antagonista wapnia o wyjątkowych właściwościach - dlaczego warto ją stosować w codziennej praktyce?
Filip M. Szymański
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN