start: Czasopisma    medyczne    Medycyna Faktów    Medycyna Faktów nr 4/2018
Cena: 25.00 PLN

Medycyna Faktów nr 4/2018

EBM - WĄTPLIWOŚCi, KOTROWERSJE, OPINIE
1. Sulodeksyd w opinii lekarzy praktyków - komentarz do stanowiska ekspertów
Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk

2. Dlaczego warto zastosować połączenie inhibitorów acetylocholinesteazy i kwetiapiny w leczeniu choroby Alzheimera
Alicja Klich-Rączka

3. Dlaczego zaleca się stosowanie rasagiliny przed włączeniem lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona?
Agnieszka Gorzkowska

4. Wczesne rozpoznawanie depresji - punkt widzenia ekspertów
Agata Szulc, Monika Rudzińska-Bar, Bartosz J. Sapilak

5. Zastosowanie pramipeksolu o natychmiastowym uwalnianiu w leczeniu zespołu niespokojnych nóg u pacjentów w praktyce psychiatrycznej - w pytaniach i odpowiedziach
Tomasz Sobów

6. Przydatność niezbędnych fosfolipidów w leczeniu pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Komentarz do artykułu
Irena Ciećko-Michalska

7. Dlaczego u swoich pacjentów stosuję iwabradynę?
Ewa Straburzyńska-Migaj, Alicja Nowak

PRZYPADKI KLINICZNE OPARTE NA EBM
8. Profile pacjentów, u których warto stosować insuliny ludzkie
Grzegorz Dzida, Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk

9. Rola tiagabiny w leczeniu padaczki - opis przypadków
Piotr Bogucki

STANDARDY MEDYCZNE
10. Terapia resynchronizująca - wskazania, wytyczne i nowe kierunki badań
Łukasz Januszkiewicz, Roman Załuska, Marcin Grabowski

WYBÓR LEKU W PRAKTYCE KLINICZNEJ
11. Torasemid i furosemid - podobieństwa i różnice
Wioletta Dyrla, Marek Kuch

12. Okskarbazepina - miejsce w terapii padaczki
Iwona Kurowska-Jastrzębska


13. Stosowanie rasagiliny w połączeniu z lewodopą w terapii choroby Parkinsona
Agnieszka Gorzkowska

14. Rupatadyna - fakty mówią same za siebie
Adam J. Sybilski

15. 10 faktów o metforminie
Wiesława B. Duda-Król

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN