start: Czasopisma    medyczne    Vertigoprofil    Vertigoprofil nr 1/2015
Cena: 29.00 PLN

Vertigoprofil nr 1/2015

1. Słowo wstępne
Antoni Prusiński

2. Ocena pacjentów z zawrotami głowy za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych
Justyna Pigońska

3. Zawroty głowy w migrenie - aktualne kryteria diagnostyczne i leczenie
Halina Sienkiewicz-Jarosz

4. Zawroty głowy okiem chirurga naczyniowego
Dariusz Pakuła

5. Przegląd piśmiennictwa
Piotr Sokołowski