start: Czasopisma    medyczne    Vertigoprofil    Vertigoprofil nr 1/2019

Vertigoprofil nr 1/2019

1. Diagnostyka i terapia najczęstszych postaci zawrotów głowy w praktyce neurologicznej
Antoni Prusiński

2. Jak pacjentka z łagodnymi napadowymi położeniowymi zawrotami głowy nie została VOMIT - opis przypadku
Tomasz Berkowicz

3. Korzystny wpływ betahistyny na proces kompensacji przedsionkowej
Artur Odyniec

4. Przegląd piśmiennictwa