start: Czasopisma    medyczne    Vertigoprofil    Vertigoprofil nr 2/2011
Cena: 29.00 PLN

Vertigoprofil nr 2/2011

1. Patofizjologia i kliniczne znaczenie skośnego odchylenia gałek ocznych
Krzysztof Jandanowski

2. Przypadek uszkodzenia obwodowej i ośrodkowej części układu przedsionkowego u chorego z niescaleniem mięśnia lewej komory (LVNC, left venticular noncompaction
Monika Woźniak, Marzena Kubiczek-Jagielska

3. Ropień mózgu
Grzegorz Janczewski

4. Znaczenie zaburzeń gałkoruchowych w diagnostyce neurologicznej 
Krzysztof Jadanowski

5. Przegląd piśmiennictwa
Piotr Sokołowski

6. Quiz edukacyjny