start: Czasopisma    medyczne    Vertigoprofil    Vertigoprofil nr 2/2015
Cena: 29.00 PLN

Vertigoprofil nr 2/2015

1. Betahistyna w leczeniu przedsionkowych zawrotów głowy - od mechanizmu molekularnego do efektu klinicznego
Artur Odyniec

2. Dlaczego świat wiruje - czyi zawroty głowy z punktu widzenia patofizjologa
Tomasz Kun

3. Paroksyzmia przedsionkowa leczona gabapentyną - opis przypadku
Joanna Owczarek, Arkadiusz Rotkiewicz, Marek Olszycki, Tomasz Berkowicz

4. Przegląd piśmiennictwa
Piotr Sokołowski