start: Czasopisma    medyczne    Vertigoprofil    Vertigoprofil nr 3/2011
Cena: 29.00 PLN

Vertigoprofil nr 3/2011

1. Ankieta epidemiologiczno-kliniczna jako ważny element badania lekarskiego chorych z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi
Waldemar Narożny, romuald Wojtczak

2. Upadki - ważny problem medycyny i otoneurologii wieku podeszłego
Antoni Prusiński

3. Klasyfikacja podmiotowych objawów przedsionkowych (ang. vestibular symptoms): omówienie propozycji Komitetu Klasyfikacyjnego Towarzystwa im. Barany'ego
Antoni Prusiński

OTONEUROLOGIA W PRAKTYCE

4. Zawroty głowy w praktyce lekarza rodzinnego
Krystyna Knypl

5. Przegląd piśmiennictwa
Piotr Sokołowski

6. Quiz edukacyjny