start: Czasopisma    medyczne    Vertigoprofil    Vertigoprofil nr 3/2015
Cena: 29.00 PLN

Vertigoprofil nr 3/2015

1. Zastosowanie kinezyterapii u pacjentów z zawrotami głowy pochodzenia błędnikowego
Magdalena Józefowicz-Korczyńska

2. Czy betahistyna poprawia rezultaty rehabilitacji przedsionkowej?
Tomasz Berkowicz

3. Zawroty głowy i guzy kąta mostowo-móżdżkowego - punkt widzenia neuropatologa
Beata Sikorska

4. Przegląd piśmiennictwa
Piotr Nadratowski