start: Czasopisma    medyczne    Vertigoprofil    Vertigoprofil nr 4/2009

Vertigoprofil nr 4/2009

1. Rola betahistyny w leczeniu zawrotów głowy
Dorota Włoch-Kopeć, Agnieszka Słowik

2. Zawroty głowy
Tatiana Gierek

3. Ocena kliniczna pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w świetle danych warsztatów edukacyjnych "Vertigo Masterclass" w Maastricht
Marzena Mielczarek

4. Przegląd piśmiennictwa
Maciej Juryńczyk

5. Quiz edukacyjny
Vertigoprofil 4/2009