start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 1/2009

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 1/2009

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Jakimi metodami mierzyć dysunkcje poznawcze w schizofrenii?
Anna Musiołek, Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek

3. Adaptacja Kwestionariusza Interpersonalnego Poczucia Winy IGQ-67
Jonathan Britmann, Milena Rządkowska

4. Rola eksperymentu behawioralnego w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych-studium przypadku
Paweł Bednarski

5. Terapia elektrowstrząsowa jako jedyna skuteczna metoda w leczeniu schizofrenii katatonicznej
Maja Polikowska, Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek, Anna Musiołek, Joanna Grzesiewska, Paweł Bednarski

6. Przypadek wczesnej schizorenii leczonej w warunkach politerapii olanzapiną i ziprasidonem
Bartosz Łoza, Joanna Grzesiewska, Małgorzata Wójcik
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN