start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 1/2010
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 1/2010

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Wpływ kwetiapiny na funkcje poznawcze w schizofrenii
Maja Polikowska, Bartosz Łoza, Anna Mosiołek, Joanna Pyrak

3. Jakość życia w zaburzeniach otępiennych
Bartosz Łoza, Paweł Bednarski

4. Znaczenie współpracy w terapii schizofrenii. Efektywność i bezpieczeństwo risperidonu stosowanego w formie długo działającej iniekcji
Andrzej Czernikiewicz, Bartosz Łoza

5. Model czynnikowy wymiarów poznawczych schizofrenii
Anna Musiołek, Bartosz Łoza

6. Wewnątrzkomorowy guz u pacjenta z zaburzeniami psychotycznymi - opis przypadku
Konrad Kraszewski, Joanna Araśniewicz

7. Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego: nowe doświadczenia, stare błędy
Bartosz Łoza, Rafał Wójcik

8. Od Redakcji:
Śladami Schrebera, Radziwiłłowicza i Lothane'a
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN