start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 1/2012
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 1/2012

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Pozarejestracyjne zastosowanie leków psychotropowych
Bartoz Łoza

3. Co zmieniła ustawa refundacyjna?
Justyna Zajdel

4. Nicergolina - stary lek z nowymi perspektywami
Jerzy Vetulani

5. Leki generyczne w padaczce
Barbara Błaszczyk

6. Trudności w farmakoterapii dysfunkcji poznawczych w schizofrenii 
Marek Krzystanek, Paweł Krzywda, Irena Krupka-Matuszczyk

7. Ciężki lo outsidera. Opipramol - "opis przypadku"
Sławomir Murawiec

8. Nasilenie lęku u personelu pielęgniarskiego w pięciu typach oddziałów psychiatrycznych: psychoterapeutycznym, ogólnopsychiatrycznym, psychogeriatrycznym, psychiatrii sądowej, opiekuńczo-leczniczym
Sylwia Andrejuk, Bartosz Łoza

9. Pierwotnie postępująca afazja - analiza neuropsychologiczna dwóch przypadków
Robert Kucharski, Marcin Woźniak, Maria Nowak, Kinga Joachim, Katarzyna Łachut, Dorota Motyl, Stanisław Pilecki, Małgorzata Stusińska

10. Zespół poaborcyjny 
Waldemar Kryszkowski, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Piotr Wierzbiński, Piotr Gałecki

11. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN