start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 1/2013
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 1/2013

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Lewetiracetam: zastosowanie w padaczce
Maciej Martynowski

3. Zagrożenia samobójcze u pacjentów hospitalizowanych. Od teorii do praktyki diagnostycznej i terapeutycznej
Tytus Koweszko

4. Doświadczenia pielęgniarek psychiatrycznych związane z zachowaniami samobójczymi pacjentów
Renata Markiewicz, Bartosz Łoza

5. Poznawczo-behawioralna konceptualizacja zespołu depersonalizacji-derealizacji. Przypadek pacjenta, który wyleczył się sam
Jacek Gierus, Anna Musiołek

6. Kiedy lekarze rodzinni w Polsce zaczną leczyć zaburzenia depresyjne?
Bartosz Łoza

7. Dialog motywujący jako narzędzie wspierające pracę z pacjentem chorym na schizofrenię
Sławomir Murawiec

8. Pozarejestracyjne zastosowania kwetiapiny
Bartosz Łoza 

9. Raport z nieinterwencyjnych badań farmakologicznych

10. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN