start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 2/2017
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 2/2017

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Zaburzenia psychiczne występujace po długotrwałej ekspozycji na narkotyki i alkohol
Bartosz Łoza, Piotr Smolaga, Maja Polikowska

3. Pregabalina w leczeniu zaburzeń lękowych i bólu neuropatycznego
Tomasz Sobów

4. Punkt widzenia ekspertów nt. rozpoznawania i leczenia depresji oraz zaburzeń lękowych przez lekarzy POZ
Bartosz J. Sapilak, Radosław Tymiński

5. Hiponatremia w szpitalu psychiatrycznym: wyniki badań laboratoryjnych i przebieg choroby u pacjentów psychotycznych, obserwacja 3-letnia
Piotr Antoni Woźniak, Małgorzata Olędzka-Oręziak, Marcin Czarnocki, Magdalena Wiktorowicz-Górecka, Kazimierz Andrzej Wardyn

6. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Neuropsychiatryczna 2017

7. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN