start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2009

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2009

1. Od redakcji
Bartosz Łoza

2. W obronie Paula Schrebera
Zvi Lothane

3. Randomizowane, całościowe badania kliniczne neuroleptyków atypowych: CATIE, CUtLASS1, EUFEST
Sławomir Murawiec, Bartosz Łoza

4. Opcje farmakoterapii zaburzeń funkcji poznawczych
Tomasz Sobów

5. Internacje osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
Rafał Wójcik, Anna Nawara, Bartosz Łoza

6. Ustąpienie chronicznych objawów wytwórczych schizofrenii paranoidalnej w trakcie leczenia ziprasidonem - analiza przypadku
Marek Krzystanek, Anna Strzałkowska, Ewa Krzystanek, Irena Krupka - Matuszczyk 
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN