start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2010
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2010

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Obraz miejsca zamieszkania osoby chorej jako uzupełnienie procesu diagnostycznego w leczeniu środowiskowym
Sławomir Murawiec, Jonathan Britmann

3. Doktorze, odwiedź swojego pacjenta w domu
Bartosz Łoza

4. Fałszywie dodatnie wyniki testów skriningowych przeznaczonych do oznaczania substancji psychoaktywnych 
Bartosz Łoza, Paweł Bednarski,Anna Mosiołek,Iwona Patejuk-Mazurek, Maja Polikowska

5. Piracetam w leczeniu łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI, Mild Cognitive Impairment)
Alina Borkowska, Marzena Ziółkowska-Kochan, Agnieszka Kałwa, Wiktor Drożdż

6. Działania inne niż przeciwdepresyjne leków przeciwdepresyjnych (cz.1):
escitalopram w leczeniu zaburzeń lękowych
Iwona Patejuk-Mazurek

7. Działania inne niż przeciwdepresyjne leków przciwdepresyjnych (cz.2): działanie przeciwbólowe wenlafaksyny
Iwona Patejuk-Mazurek
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN