start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2013
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2013

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Zastosowanie nicergoliny u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
Maria Magdalena Franczuk-Gwiazda

3. Pozycjonowanie leków przeciwdepresyjnych ze względu na profil kliniczny pacjentów
Anna Mosiołek, Bartosz Łoza

4. Neuroleptyki działające przeciwdepresyjnie
Bartosz Łoza

5. Leki przeciwspychotyczne długo działające a funkcje poznawcze w schizofrenii
Agata Szulc

6. 19-letnie opóźnienie w rozpoznaniu choroby Huntingtona. Opis przypadku
Magdalena Wilk-Maciejewska, Paweł Bednarski, Łucja Kryńska, Bartosz Łoza, Anna Mazur, Iwona Patejuk-Mazurek

7. Objawy depresyjne i lękowe zależne od cech demograficznych i klinicznych u hospitalizowanych pacjentów
Paweł Grabowski, Bartosz Łoza

8. Profil pielęgniarek psychiatrycznych zagrożonych zespołem wypalenia zawodowego. Badanie oryginalne
Renata Markiewicz, Bartosz Łoza

9. Ocena profilu bezpieczeństwa stosowania różnych dawek i postaci faramceutycznych lewetyracetamu (Vetira) w polskiej populacji chorych na padaczkę - wyniki porejestracyjnego, nierandomizowanego, nieinterwencyjnego, wieloośrodkowego badania prowadzonego w praktyce ambulatoryjnej
Piotr Czapiński, Justyna Paprocka, Agnieszka Almgren-Rachtan, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

10. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN