start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2014
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2014

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Lewetiracetam - pozycja kliniczna
Ałbena Grabowska-Grzyb

3. Escitalopram rozpuszczalny w jamie ustnej (ODT), czyli odpowiedź na pytanie, jak jeszcze możemy usprawnić leczenie zaburzeń emocji
Maja Polikowska, Małgorzata Reszczyńska, Bartosz Łoza

4. 10 najwazniejszych badań olanzapiny, które należy znać
Bartosz Łoza

5. EEG-biofeedback jako metoda komplementarna w leczeniu zaburzeń lękowych
Maria Magdalena Szubert-Czarnocka

6 Nerwica lękowa-czy tylko? Opis przypadku
Dorota Jasińska, Jerzy Boczoń

7. Zespół Gillesa de la Tourette'a w aspekcie neuropsychiatrycznym. Opis przypadku
Dorota Jasińska, Agnieszka Wesecka, Ewa Teneta, Mirosław Nigborowicz, Jolanta Firak-Tora

8. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN