start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2019
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 3/2019

Informacje ogólne
Tytuł: "Neuropsychiatria - przegląd kliniczny"
ISSN 2080-4091
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 6000 egz.
Cena: 20,00 PLN
Index Copernicus: 3,61
MNiSW: 5

Informacja o Redakcji

Redaktor naczelny: Prof. WUM dr hab. n. med. Bartosz Łoza

Rada Redakcyjna:
Przewodniczący/Chairman:
Prof. Andrzej Czernikiewicz (Lublin)
Prof. Andrzej Bogucki (Łódź)
Prof. Teofan Domżał (Warszawa)
Prof. Piotr Gałecki (Łódź)
Prof. Jan Kochanowski (Warszawa)
Prof. Blanka Kores-Plesničar (Słowenia)
Prof. Jerzy Landowski (Gdańsk)
Prof. Henry Zvi Lothane (Nowy Jork)
Prof. Marta Makara-Studzińska (Kraków)
Prof. Paweł Mierzejewski (Warszawa)
Prof. Jerzy Samochowiec (Szczecin)
Prof. Tomasz Sobów (Łódź)
Prof. Adam Stępień (Warszawa)


Informacje o czasopiśmie
Czasopismo jest skierowane do klinicystów, praktyków psychiatrii, psychoterapii, neuropsychiatrii i neuropsychologii. Stworzenie pisma integrującego efekty kliniczne z ich podstawami, a zwłaszcza z podstawami psycho- i neuroizjologicznymi, łączącego celowość działań diagnostycznych z metodami leczenia jest najważniejszym założeniem Redakcji. Ufamy, że jedność neuropsychiatryczna, która legła u podstaw nowożytnej psychiatrii, jest nadal najefektywniejszym obszarem badań. Ostatecznie, trudno byłoby zakładać inne plany edytorskie niż przydatność kliniczna drukowanej wiedzy.
Pismo powstało więc jako forum nieskrępowanej wymiany wiedzy, poglądów i idei badaczy i klinicystów. Tego typu wolność jest czymś bezcennym w rozwoju każdej dyscypliny medycznej.

Dystrybucja: prenumerata, sympozja, kongresy
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN
Neuropsychiatria_3-4 2019