start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2012
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2012

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Polskie wzorce farmakoterapii schizofrenii, zaburzeń jednobiegunowych i dwubiegunowych w roku 2012
Bartosz Łoza, Andrzej Czernikiewicz, Agata Szulc

3. Ból i depresja. Na czym polega efekt przeciwbólowy wenlafaksyny? Opis przypadków
Iwona Patejuk-Mazurek, Paweł Mierzejewski

4. Pozarejestracyjne zastosowanie kwetiapiny w leczeniu bezsenności 
Małgorzata Buna

5. Od fazu REM do terapii EMDR
Marcin Jeśka

6. Suplementacja kwasami omega-3 w zaburzeniach neuropsychicznych u dzieci
Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska

7. Odmienności stwardnienia rozsianego o późnym początku
Ewa Krzystanek, Anna Walawska, Grzegorz Opala

8. Samoocena działań niepożądanych występujących w trakcie leczenia przeciwpsychotycznego - wyniki zbiorczej analizy e-dzienniczków 352 pacjentów z portalu www.TacyJakJa.pl
Krystyna Zdziechowska, Izabela Czyżak, Sławomir Murawiec, Katarzyna Prot

9. Biologiczne determinanty nieprzystosowania społecznego
Renata Markiewicz, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław Jarosz

10. 30 lat SSRI: starsze i nowsze leki z grupy SSRI
Bartosz Łoza

11. KOMUNIKAT: Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
Sylwia Andrejuk, Edyta Głowacka

12. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN