start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2013
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2013

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Inhibitory cholinesterazy i memantyna: racjonalne wybory czy intuicja?
Tomasz Sobów, Monika Ponichtera-Kasprzykowska, Krzysztof Pękala

3. Leki stosowane w leczeniu bezsenności
Michał Skalski, Magdalena Szczęsna

4. Olanzapina w formie tabletek rozpuszczających się w ustach
Bartosz Łoza

5. Przypadek nieleczonego zespołu Dandy'ego-Walkera
Dorota Jasińska

6. Schizofrenia cenestetyczna - opis przypadku leczenia risperidonem w iniekcjach o przedłużonym działaniu
Sławomir Murawiec

7. Neuroleptyki długo działające w postaci iniekcyjnej.
Kazuistyka
Bartosz Łoza

8. Jak najlepiej wykorzystać darowane siedem minut?
O lekarzu i pacjencie
Paulina Wnukiewicz

9. Neuroprotekcja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego
Wiesław Drozdowski

10. Mechanizm działania i metabolizm winpocentyny - dawki terapeutyczne
Anita Rosołowska

11. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN