start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2014
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2014

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Czy nicergolina jest typową pochodną alkaoidów sporyszu?
Uwagi do opinii Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) z 2013 r. w sprawie ograniczenia stosowania leków zawierających pochodne alkaloidów sporyszu
Przemysław Bieńkowski, Halina Sienkiewicz-Jarosz

3. Neuroleptyki przeciwdepresyjne
Bartosz Łoza

4. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną - problem diagnostyczny i terapeutyczny
Piotr Wierzbiński

5. Polskie wzorce farmakoterapii  schizofrenii, zaburzeń jednobiegunowych i dwubiegunowych (część II)
Bartosz Łoza, Andrzej Czernikiewicz, Agata Szulc

6. Procesy pamięciowe u pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi
Wojciech Rakoczy

7. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN