start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2015
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2015

1. Wstęp
Bartosz Loza

2. Farmakoterapia depresji lekoopornych
Tadeusz Parnowski

3. Leki przeciwpsychotyczne stosowane w politerapii
Bartosz Łoza, Maja Polikowska, Mariusz Bartyzel, Magdalena Wilk

4. Wpływ niewielkiego stresu na funkcjonowanie pamięci autobiograficznej (doniesienie wstępne)
Hubert M. Wichowicz, Anna Rybak-Korneluk, Joanna Stankiewicz-Wróblewska, Krzysztof Żuk, Maciej Dziurkowski, Krystian Adrych

5. Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek i pielęgniarzy
Renata Markiewicz, Agnieszka Markiewicz

6. Ocena wypalenia zawodowego pielęgniarek i pielęgniarzy w dwóćh ośrodkach stacjonarnego leczenia psychiatrycznego
Renata Markiewicz, Agnieszka Markiewicz

7. Nowe leki w neuropsychiatrii
Bartosz Łoza, Maja Polikowska, Dorota Kukulska

8. Warunki publikowania

Cena w prenumeracie: 76.00 PLN