start: Czasopisma    medyczne    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny    Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2017
Cena: 23.00 PLN

Neuropsychiatria - przegląd kliniczny nr 4/2017

1. Wstęp
Bartosz Łoza

2. Diagnostyka polidypsji na oddziale psychiatrycznym
Piotr Antoni Woźniak, Małgorzata Olędzka-Oręziak

3. Narkotyki w praktyce lekarskiej
Maja Herman, Bartosz Łoza, Piotr Tomaszewski

4. Zastosowanie zolpidemu w leczeniu bezsenności krótkotrwałej - opis przypadku
Halina Sienkiewicz-Jarosz

5. Alprazolam w praktyce klinicznej
Bartosz Łoza, Sławomir Murawiec

6. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 76.00 PLN