start: Czasopisma    medyczne    Neuroscience fakty    Neuroscience fakty nr 1/2011

Neuroscience fakty nr 1/2011

1. Wstęp
Marek Jarema

2. Wybrane czynniki genetyczne w zaburzeniach depresyjnych nawracających 
Piotr Gałecki, Waldemar Kryszkowski, Joanna Mossakowska, Janusz Szemraj

3. Konferencja poświęcona problemom związanym z rozpoznawaniem i leczeniem depresji

4. "Dopalacze": przedstawiciele, działania, zagrożenia
Jolanta B. Zawilska, Agata Woldan-Tambor

5. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozpoznawania emocji w schizofrenii
Jan Jaracz

6. Znaczenie farmakoterapii w uzależnieniu od alkoholu
Andrzej Jakubczyk

7. Obserwacja sądowo-psychiatryczna w zakładzie leczniczym wdług aktualnie obowiązującego stanu prawnego
Kinga Bobińska, Waldemar Kryszkowski, piotr Gałecki

8. Neuroscience news

9. Zasady publikowania prac
Cena w prenumeracie: 48.00 PLN