start: Czasopisma    medyczne    Neuroscience fakty    Neuroscience fakty nr 2/2010
Cena: 15.00 PLN

Neuroscience fakty nr 2/2010

1. Wstęp
Marek Jarema

2. Farmakogenetyka olanzapiny
Waldemar Kryszkowski, Antoni Florkowski

3. Zachowania samobójcze u osób z zaburzeniami depresyjnymi
Anita Młodożeniec

4. Współczesne metody leczenia depresji
Dariusz Wasielewski, Anna Zielińska

5. Zasady nowoczesnej farmakoterapii w stanach ostrego pobudzenia psychoruchowego u dorosłych
Andrzej Jakubczyk

6. Depresyjne myślenie a depresyjny stan - jak nasze myślenie wpływa na nasz nastrój
Magda Błachnio, Tomasz Srebnicki

7. Neuroscience news

8. Relacja z XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 48.00 PLN