start: Czasopisma    medyczne    Neuroscience fakty    Neuroscience fakty nr 2/2012
Cena: 15.00 PLN

Neuroscience fakty nr 2/2012

1. Wstęp
Marek Jarema

2. Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi
Joanna Rymaszewska

3. Psychozy polekowe
Tomasz Sobów

4. Doświadczenia własne w stosowaniu duloksetyny w Danii
Hanna Karakuła, Dariusz Juchnowicz

5. Urojenia a nieświadomość - co mówią badania neurobiologiczne
Sławomir Murawiec

6. Autyzm. Zaburzenia spektrum autystycznego w ujęciu teorii umysłu
Agnieszka Gawęda, Małgorzata Janas-Kozik

7. Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego - część 2
Waldemar Kryszkowski, Piotr Wierzbiński, Antoni Florkowski

8. Olanzapina długo działająca w iniekcjach - opis przypoadku
Piotr Gorczyca, Piotr Ścisło

9. Wystawianie recept w nowym systemie refundacji
Sławomir Molęda

10. Zasady publikowania prac w kwartalniku "Neuroscience Fakty"
Cena w prenumeracie: 48.00 PLN