start: Czasopisma    medyczne    Neuroscience fakty    Neuroscience fakty nr 3/2012
Cena: 15.00 PLN

Neuroscience fakty nr 3/2012

1. Wstęp
Marek Jarema

2. Zespół poiniekcyjny - nic więcej niż przedawkowanie olanzapiny
Tomasz Tafliński

3. Stosowanie olanzapiny i ziprazidonu u pacjenta chorującego na schizofrenię - opis przypadku
Waldemar Kryszkowski, Olga Kałużyńska, Antoni Florkowski

4. Badania ekspresji neurotrofin w chorobach psychicznych. Część I - schizofrenia
Maria Skibińska, Joanna Twarowska-Hauser

5. Pacjent ze schizofrenią przerywajacy leczenie farmakologiczne - przekonania i nastawienia do leczenia
Sławomir Murawiec

6. ADHD i możliwości terapeutyczne
Tomasz Srebnicki

7. Pacjent z lekooporną schizofrenią paranoidalną leczony olanzapiną w formie depot - analiza przypadku
Waldemar Kryszkowski, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

8. Przypadki kliniczne pacjentów leczonych lekiem ZypAdhera

9. Zasady publikowania prac w kwartalniku "Neuroscience Fakty"
Cena w prenumeracie: 48.00 PLN